fbpx

Τι Δεδομένα δημοσιεύουμε

Το σύνολο των δεδομένων που είναι δημοσιευμένα στον ιστότοπο, αφορούν δεδομένα για τα οποία έχουμε γραπτή συγκατάθεση των ενδιαφερομένων μερών (πχ φωτογραφίες του  ξενοδοχείου, των παρεχόμενων υπηρεσιών).

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Φόρμα επικοινωνίας

Στις περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τη φόρμα επικοινωνίας μας και να προβείτε σε κράτηση δωματίου, πέρα από το μήνυμά σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά είναι αναγκαία προκειμένου να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα προς απάντηση του αιτήματος χρήσης υπηρεσιών του ξενοδοχείου και ενημέρωση για την κράτησή σας. Αυτόματα καταγράφεται η διεύθυνση IP σας.

Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς:

(α) Της παρεχόμενης υπηρεσίας διαμονής,

(β) Για στατιστικούς λόγους, διασφαλίζοντας το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας.

(γ)  Για ενημέρωση προσφορών, προώθηση, διαφήμιση των υπηρεσιών μας.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστοτόπους

Οι αναρτήσεις σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να διαθέτουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (πχ εικόνες, βίντεο, πρόσθετα) από άλλους ιστοτόπους (πχ YouTube, Facebook). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο ως ο χρήστης να είχε επισκεφθεί τους ιστοτόπους από τους οποίους προέρχεται.

Αυτοί οι ιστότοποι μπορεί να συλλέγουν δεδομένα για σας, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση από τρίτες υπηρεσίες και να καταγράφουν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασής σας με το περιεχόμενο αν έχετε λογαριασμό στον ιστότοπο και είστε συνδεδεμένοι).

Google Analytics

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics. Τα δεδομένα που καταγράφει η υπηρεσία είναι ανώνυμα και αφορούν στοιχεία επισκεψιμότητας για κάθε επισκέπτη, όπως σελίδες που επισκέπτεται ένας χρήστης, χρόνος παραμονής σε κάθε σελίδα και γεωγραφική προέλευση των προβολών. Με τη χρήση του ιστοτόπου δηλώνετε ότι αποδέχεσθε την καταγραφή των δεδομένων αυτών.

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την εταιρεία μας :

  • να τηρούν εχεμύθεια,
  • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της εταιρείας μας,
  • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
  • να συμμορφώνονται με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως με τον Κανονισμό GDPR.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα που υποβάλετε στη φόρμα επικοινωνίας διατηρούνται επ’ αόριστον. Ειδικότερα η διάρκεια διατήρησης των Δεδομένων καθορίζεται από την υποχρέωση διατήρησης που επιβάλλει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών από το ξενοδοχείο μας καθώς και από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας μας. Είναι δυνατή η παρέκταση της χρονικής διάρκειας διατήρησης των Δεδομένων για λόγους απόδειξης ενώπιον των δικαστηρίων των εκπληρώσεων συμβατικών υποχρεώσεων από την εταιρεία ή σε περίπτωση που απαιτεί κανόνας δικαίου ή συμμόρφωση με υποδείξεις Δημοσίων ή Ανεξάρτητων Αρχών.

Τι δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

  • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).
  • Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.
  • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
  • Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε δεδομένα που έχουμε καταγράψει, μπορείτε να μας το ζητήσετε και θα διορθώσουμε ή διαγράψουμε αντίστοιχα τα στοιχεία σας που είναι αποθηκευμένα στον ιστότοπο.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό αίτημα, περιγράφοντας το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε  στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@ammossifnosvillage.com με περιγραφή του αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε μια σειρά τεχνικών, οργανωτικών και διοικητικών μέτρων ασφαλείας και τεχνικών βέλτιστης πρακτικής, ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για παράδειγμα, τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούμε για την αποθήκευση των δεδομένων σας έχουν περιορισμούς πρόσβασης και διακομιστές που έχουν σαν βάση τους το cloud που χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση δίσκου υψηλού  επιπέδου. Ο ιστότοπός μας διαθέτει πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL. Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση TLS και HTTPS για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα μεταφέρουμε μέσω του διαδικτύου.

Η εταιρία δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα μέτρα ασφαλείας επανεξετάζονται και τροποποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο. Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. Η εταιρία προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της ασφάλειας των δεδομένων και της εφαρμογής της Πολιτικής.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνο +30 2284071331 ή +30 6981576347 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@ammossifnosvillage.com